Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

23:06
23:05
Reposted fromshakeme shakeme viacocaineblues cocaineblues
23:05
5556 fc89 390
Reposted fromdziewcze dziewcze viaxhiatusx xhiatusx
23:05
I fall in love with details.
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaxhiatusx xhiatusx
23:04
5623 fb8b 390
23:04
Untitled | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaimpressive impressive

July 10 2015

17:45
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viakaygatsby kaygatsby

July 06 2015

21:42
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromsafeway safeway viakaygatsby kaygatsby
21:42
I te krótkie momenty kiedy czułem, że Ty czujesz to samo.
— Janusz Wiśniewski
Reposted fromsafeway safeway viakaygatsby kaygatsby
21:42
Czuję, że jeszcze wrócisz.
— zapominanie
Reposted fromzapominanie zapominanie viakaygatsby kaygatsby
21:41
7528 4f34 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaxhiatusx xhiatusx
09:45
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
09:44
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viakaygatsby kaygatsby
09:43
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
Reposted fromgerundium gerundium viakaygatsby kaygatsby
08:39
2701 3735 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
08:39
2374 c14f 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaphilomath philomath
08:12
długo by mówić. wszystko się sypie i czuję niepokój
— poniedziałkowo
Reposted bymigotanieschokoladehimmelzwyklajakzawszepersona-non-gratamala-mi-w-glanachviolethillorientalnazupasgrialux3persona-non-gratasmejdiniebieskieoczyfuckyouandallAinsworthCassmycelineazazelazazelrelationshitexoticflowerLove-LifebrakperspektywanakareninaNemesis86impulsiveejakmidzisiajzlevloczykijfallingstar14ataganiemocblueskyaSkydelan
06:45
7601 e40c 390
Reposted byazile1ohhhfuckittcompletelydifferentSurvivedGirlgoanywherewithme

July 05 2015

21:38
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viamiimi miimi
21:38
7018 c340 390
no właśnie!
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl