Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

21:38
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
21:38
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
21:35
5102 90e8 390
Wiersze o moim psychiatrze 1
21:27
5029 5553 390
Reposted fromkattrina kattrina viaalensztajn alensztajn
21:26
9647 65bb 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasoulkill soulkill
21:26

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viasoulkill soulkill
21:25
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viasoulkill soulkill
21:25
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek viaAmericanlover Americanlover
21:23
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viaAmericanlover Americanlover
21:21
2763 b40c 390
Reposted frommauak mauak viasilence89 silence89
21:19

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viasilence89 silence89
21:17
proszę, pospiesz się,
proszę,
nie zatrzymywana odejdę.
— Halina Poświatowska
Reposted fromtomowa tomowa viakaloryfer kaloryfer
21:17

Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim.

— Z. Herbert
Reposted fromyourtitle yourtitle viahighdesire highdesire
21:16
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viahighdesire highdesire
21:16
Savoir vivre podpowiada – kontakty utrzymujemy wyłącznie z osobami na pewnym poziomie.
— Stanisław Krajski
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viahighdesire highdesire
21:15

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

Reposted fromboredwithlife boredwithlife viastarryeyed starryeyed
21:15
To jest jakaś kpina, że widzę jedno twoje zdjęcie i wszystko mnie boli.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompieprzycto pieprzycto viastarryeyed starryeyed
21:15

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

21:08
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viaAmericanlover Americanlover
21:08
THE BEST KISS IS THE ONE THAT HAS BEEN EXCHANGED A THOUSAND TIMES BETWEEN THE EYES BEFORE IT REACHES THE LIPS
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl